Hem

FÖRSKOLA MED FOKUS PÅ UTOMHUSPEDAGOGIK

GRÖN FLAGG CERTIFIERADE


Vi tror att handlingskraft och framtidstro hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora utmaningar vi står inför. För det arbetet har vi valt att använda Grön Flagg.


Verktyget Grön Flagg ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för skolan och förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen.


Grön Flagg är både ett verktyg och en certifiering. Över 2 500 skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg i Sverige. Dessa skolor och förskolor utgör Grön Flagg-nätverket – vilket gör det till det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige. Verktyget är kostnadsfritt och drivs av Håll Sverige Rent.


I Nordiska Ministerrådets strategi för hållbar utveckling används antal skolor och förskolor med Grön Flagg som en av indikatorerna för att mäta hur arbetet för att uppnå strategin fortskrider. Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools som drivs av Foundation för Environmental Education (FEE). FEE startade sin verksamhet 1981 och är ett internationellt samarbetsorgan för miljöorganisationer.


I Sverige har Grön Flagg funnits sedan 1996. Idag deltar över 50 länder i hela världen i Eco-Schools och fler länder tillkommer varje år. Nätverket omfattar miljontals pedagoger, barn och ungdomar.

EN HÅLLBAR UTVECKLING

 

Vi tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

BARNS INFLYTANDE

 

För att tidigt lära sig demokratiska värderingar och metoder, är det viktigt att barnen känner att deras åsikter spelar roll och att de har möjlighet att påverka sin vardag.

UTOMHUSPEDAGOGIK


Vi kompletterar den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för lärande. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla.

HÖGBO FÖRSKOLA


En förskola med fokus på utomhuspedagogik


 

Högbo förskola

 

Högbovägen 228

811 92 Sandviken

 

Mail: hogbo_forskola@hotmail.com

 

Telefon: 070-871 45 25

 

© HÖGBO FÖRSKOLA